Bundesland
Stadt
Gruppe der Richtung
Unterrichtssprache
Hochschultyp  
Universitätsstatus  
Danzig (Gdańsk), Polen

Bezpieczeństwo antyterrorystyczne

Unterrichtssprache: Polnisch Studium in Polnisch
Gruppe der einzelnen Richtungen: Schutz und Sicherheit
  • Beschreibung:

  • pl

Celem studiów podyplomowych Bezpieczeństwo antyterrorystyczne jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kandydatów na stanowiska w administracji państwowej i samorządowej związane z profilaktyką i prewencją antyterrorystyczną. Proces kształcenia ukierunkowany jest na przygotowanieabsolwentów do pracy na stanowiskach wymagających gruntownej wiedzy z zakresu zagrożeń terrorystycznych oraz prewencji. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – Bezpieczeństwo antyterrorystyczne. 

Świadectwo ułatwia zatrudnienie w służbach oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo antyterrorystyczne RP. Zasadniczy cel studiów będzie osiągnięty w wyniku realizacji następujących celów szczegółowych zwracając uwagę w szczególności na: 

  • istotę, typologię i dynamikę rozwoju terroryzmu w świecie;
  • rodzaje organizacji terrorystycznych oraz ich obszary działań;
  • strukturę i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa antyterrorystycznego RP;
  • analizę wybranych ataków terrorystycznych pod kątem przeciwdziałania im oraz wcześniejszej prewencji;
  • organizację i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa RP w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego;
  • zaznajomienie z problematyką norm prawa krajowego i międzynarodowego związanego ze zwalczaniem terroryzmu międzynarodowego;
  • opanowanie metod i technik stosowanych współcześnie w sferze ochrony antyterrorystycznej;
  • zaznajomienie studentów z rodzajami zagrożeń terrorystycznych, środkami ochrony oraz sposobami przeciwdziałania (m.in. cyberterroryzm i superterroryzm).
Privacy Policy